کتاب ملاقات در سامرا

اثر جان اوهارا از انتشارات شورآفرین - مترجم: نیالا نصیراوغلی-برترین رمان ها

یکی از رمان های بزرگ زندگی آمریکایی شهر کوچک، انتصاب در سامارا، دستاوردهای اوج اوهارا است. در دسامبر 1930، درست قبل از کریسمس، مدار اجتماعی اجتماعی Gibbsville، پنسیلوانیا با احزاب و رقص برق می شود. در مرکز نخبگان اجتماعی جولیان و کارولین انگلستان قرار دارند. اما در یک لحظه ی بیهوشی که در داخل یک شیشه پر از گلوله متولد شده است، جولیان با جامعه مودب شکسته می شود و به سمت نابودی خود می رود. اولین رمان مشهور اوهارا یک نگاه بی قید و شرط به سمت تاریک رویای آمریکایی است و یک اظهارنظر پایدار برای هوش اجتماعی مشتاق اگر یک نویسنده آمریکایی بزرگ باشد.


خرید کتاب ملاقات در سامرا
جستجوی کتاب ملاقات در سامرا در گودریدز

معرفی کتاب ملاقات در سامرا از نگاه کاربران
رمان بی انتها OHaras با W Somerset Maugham آغاز می شود و Epigraph Death Speaks را فراموش می کند. مرگ می گوید: در بغداد یک بازرگان وجود داشت که بنده خود را به بازار عرضه می کرد تا مقررات را خریداری کند و کمی بعد، بنده برگشت، سفید و لرزان، و گفت: استاد، فقط وقتی که من در بازار حضور داشتم توسط یک زن در جمعیت و زمانی که من تبدیل شدم دیدم آن مرگ بود که من را تحمل کرد. او به من نگاه کرد و یک ژست تهدیدآمیز ایجاد کرد؛ در حال حاضر، اسب خود را به من قرض بدهید و از این شهر سوار شوم و از سرنوشت من جلوگیری شود. من به سامرا میروم و مرگم مرا نخواهد یافت. بازرگان اسبش را به او قرض داد و بنده آن را نصب کرد، و او را در زانوی خود استخراج کرد و به همان اندازه که اسب می توانست از او بگریزد. سپس بازرگان به بازار رفت و او را دید که من در جمعیت ایستاده بودم و او به من آمد و گفت: چرا زنی را تهدید کردید که امروز صبح او را دیدید؟ من گفتم این یک حرکات تهدید کننده نبود، این فقط یک شروع تعجب بود. من شگفت زده شدم که او را در بغداد ببینم، زیرا امشب در سامرا ملاقات با او داشتم. این کتاب به داستان جولیان انگلیسی، یک تاجر خوشایند در شهر کوچک پنسیلوانیا می پردازد که در سایه پدر معروفش زندگی می کند و در ساختار اجتماعی غریزی زندگی می کند که روح را از بدنش جدا کرده است. کل کتاب بیش از دو روز طول می کشد و به دنبال انهدام اجتماعی و معنوی خود به زبان انگلیسی است که او را نوشیدنی می کند و راه خود را از طریق قسمت های متوالی خود تخریب می کند.

مشاهده لینک اصلی
3.5 / 5Î'Ï € من \"من ± Ï € ï» Îον من سایت · μισμÎνΠβιβΠ»Î ± من\" من · من، من ± ¹ Î²Î¯Î½Ï ISI ΜάΠ¿من \"من Î ± Ï € من\" من ± است که من \"Î¿Î¹Î¼Î Î¶ÏŒÎ¼Î¿Ï ... من Î ± Î ± ‰ Î²Î¬ÏƒÏ من\" من γγΠνο، من € من \"من ± من ... من σÎ- Ï € ï» Î¹Î¿Î²Î¹Î²Î من من ‰ Î »بایگانی من\" من · من، من »من · این است که من · من \"من ... 1983. • ÎœÎ Ï Ï Ï من، من ± † ιβολ من ΜΠιÎ'ιΠمن \"من ¿ÎºÎμίμÎμνο ... من € Î ± βάζÎμÏ\" از ι μιΠ± ± ± θισιΠمن \"من € Î فرم، 'ë¶ Ï من من ± € ή \"من · من\" من ‰ من \"من» چهارشنبه ... ± ë³'ë ¹ ± Ï † œì¹، طب مکمل و جایگزین Ï † Î ± من \"νο Î'Î¹Î¬Ï † می کنم من. ÎœÎσΠβιβΠفرم I € í ¬ìŠ¤ì- من \"من 3 من\" من ... من \"من» Î ± ικî®، κ Î ± من \"من ± من\" من Ï † Î®Ï E،، ë¶، من \"من ... Î¤Î¶Î¿Ï Î» Î ± Ï Î ± Ï مزدوج، _PN_OF من من · من € Î · من \" این است که من »من من\" من · من، من † Î ± من \"من ±\" ή Ï € Î ± Ï Î ± من، من \"من ...\" ÎºÎ¹Î¼Ï € σβιΠ»¹\" Î ± من \"من\" Î ± Ï Î¹ Î½Ï \"من من € ή من\" من · من، من »ÏŒÎ¹\" من ÎºÎ¿Î¹Î½ÏŒÏ \"من · من\" ± من، من € Î ± νήκÎμ II I ± من \"من ± Ï DOGEUR ± من\" من · من، κά، من \"من ... IYI این است که من † I، II ... μίζÎμι Î | Î¹Ï \"Î¶Í Î» Î½Ï \"E، 'ë¶ من من من من من من ± ίσÎμι Ë ± من \"من · من † Î Î ± من ... من\" من من ... من »ÏƒÏ ... άι Î§ÏŽÏ Î¹Îºî® من\" من ÎšÎ¬Ï \"من Î ± Ï € من \"من Î ± Ï † οÎ'οσÏ\" Îμιο، σκÎÏÎ · ¬ »من» βÎβΠΠ· من · Î ± کنم من »Î¬Î²Ï ‰ من ... من € Î¡Ï · من \"من\" من \"من ... من\" من »Î ± ± فرم Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎœÎ Î ± Ï € کنم من ±\" Î ± 04/05 ± Ï € Î · μÎÎ½Î ÏƒÏ ... βιβΠ»من. ¥، € ¬ìŠ¤ì- من من άÎ'Πή، Î¯ÏƒÏ \"من € من ... من\" من κάνÎμι Î ± Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Ï ‰ Ï Î¯Î¶Îμι، ÏƒÏ \" ... من »¬ìŠ¤ì- ‡ من\" من Î ± Ï € IOE ± ... νÎμÎ²Î Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï ± من \"من\" من \"من · من\" من € Î Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"این است که من ±\" من ... من \"من من ... من\" من ... من € (.I. من \"Î¬Î¹Î¼Ï € دسامبر)، οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ Ï ± است که من ... من \"من · Î ± ίσθΠ· من\" من ± Ï ... Î³Ï Î¼Î¹Î¿Ï ... من € من \"ονιζ من \"من ± کنم من ‡ ÎμÎ'όν σÎ- κάθÎμ λ ÎξΠ· من \"من ... من\" من ... من \"من» Î ± Î¼Î¹Î¿Ï ... من، من \" ¿من ... κÎμιμÎÎ½Î¿Ï .... Î • من Î ± من \"من ± λ ÎμίÎ'ι، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï \"و من € | ¬ · Î ± λ من »من ÏƒÏ ... ¬ìŠ¤ì- ÎμσÎμ Î این است که من ± Î¹Î³Ï \"ίο\" branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± Ï € Î ± Ï † ÏƒÎ¯ÏƒÏ ‰ Î ± ‰ Î'Î¿ÎºÎ¹Î¼Î¬ÏƒÏ من \"من ... من من من € όμÎμÎ½Î¿Ï ... ¼ì من \"من λ انتخاب ικών £ · · ¬ \"من ‰ من\" من ... من من من € ‰ ή من · من \"من Î'Ï Î® Î ± γγΠνο.

مشاهده لینک اصلی
بخشی از چالش در این تابستان این است که خوانندگان تازه وارد به من بخوانند. جان OHara قطعا یکی بیشتر می شود خواندن. من به خودم شکایت کرده ام که شروع یک کتاب اغلب آهسته است، سپس به حدود 50 صفحه از سبک نویسندگان عادت کرده ام و آن را می گیرم. ذهن من نیاز به تنظیم نوشتن سبک OHaras نداشت، و من در سمت راست بر روی صفحه 2 درست بود. Gibbsville مکان مناسبی برای من است. من هرگز در این محافل اجتماعی زیاد نقل مکان نکردم و، رک و پوست کنده، تقریبا از حال حاضر آنها را نادیده می گیرم. تجربه من اجازه نمی دهد که یک بررسی واقعی انجام دهم. من نمی توانم بگویم که آیا مشخصه ها دقیق هستند یا نه، به جز اینکه کاملا قابل قبول بودند.

مشاهده لینک اصلی
من می خواهم به فکر می کنم که اینAppuntamento در سامرا @ شروع dunione نقطه سمت راست بین دو کتاب بزرگ ادبیات آمریکا در قرن بیستم، یعنیIl گتسبی بزرگ @ فیتزجرالد وRevolutionary جاده @ یاتس، دو کتاب که با آن سهام به مقدار زیادی، از راه اندازی به داستان گفت. این ممکن است خطرناک خوانندگان unaffermazione ایتالیایی به نظر می رسد، به عنوان این کتاب توسط جان اوهارا عملا در کتابخانه های ما ناشناخته و دست نیافتنی است (توسط Mondadori را در دهه 80 منتشر شده است، در سال 2005 توسط حداقل فکس احیا شد، اما امروز است که متاسفانه از چاپ) ، و در عین حال این کتاب در خارج از کشور موفق بوده است، و من نیز می توانم آن را بیان کنم. شخصا می توانم بگویم که من انتظار می رود یک کتاب مناسب و معقول، و به جای من یک libro.Partiamo بزرگ توسط دو رمان که در بالا ذکر شده است: در مشترک باAppuntamento در سامرا آنچه که باید @؟ به زودی او گفت اوهارا مجموعه داستان خود را در یک شهر کوچک داستانی از پنسیلوانیا، Gibbsville، کمتر از 25 هزار روح، که در آن تقریبا همه می داند که در آن هر یک از دیگر و حتی یک حزب ساده اخبار برای روزنامه های محلی می شود. تمرکز ما راست بر روی بخشی از اکثر شرکت ها در نزد این روستا است، در آنborghesi استانی @ که زمان از ممنوعیت جستجوی تفریح ​​در بهترین راه، بین احزاب، باشگاه خصوصی و منحصر به فرد، نمایش ثروت و ماشین آلات لوکس. ما در کریسمس سال 1930 هستند، در زندگی بسیاری از شخصیت های این شهر در جشن هم آمیخته، و به ویژه جوانان جولیان اینگلیسی این است که در پیش زمینه است. سی ساله، متأهل با یک است که به عنوان یکی از زیبا ترین دختران از Gibbsville، پسر یک پزشک ثروتمند و رئیس یک نمایندگی که اجاره کادیلاک لوکس، اینگلیسی به نظر می رسد همه چیز در زندگی داشته است. با این حال در سه روز است که از هم جدا کریسمس از سال جدید، در اطراف او، چیزی شروع به شکوه و شکایت کردن: شب بعد از شب، داستان پس از داستان، اوهارا تخریب آنچه که می تواند یک زندگی شاد و بی خیال شده اند می گوید. آنها خیلی به باز کردن تمام عوامفریبی و تناقضات از شخصیت های که جمعیت این شهر، تاب ظریف و قدرت از این بازی ها غنی بورژوا، نارضایتی و شایعات بی اساس هستند، تا زمانی که شرایطی به هیچ وجه غیر منتظره و تکان دهنده که در آن ما شاهد allautodistruzione جوان اینگلیسی .Who به عنوان خوانده شده فیتزجرالد و یاتس باید عملا در حال حاضر بسیاری از رمان های خود را در این خلاصه ای پیدا شده است، رویاهای یک زندگی لوکس و بدون مانع به کاهش غمگین قبل از آن که از وضعیت. اما الکل، به عنوان یک تضاد به شیطانی از زندگی و روابط زناشویی و خارج از زناشویی، از آسان اخلاق رندان روابط دیده می شود. تفاوت او با همکاران OHara او را با راه خود را به گفتن ارائه می دهد. اول، اوهارا می کند @ @ یک صافی فیتزجرالد، اما rawness از همینگوی و سادگی از یک Yeates ندارد â € \"شاهدان بسیاری از دیالوگ از چند کلمه، بسیار واقع گرایانه و اغلب در طعنه های خود را تیز می باشد. سپس تمرکز خود را نه تنها در دو یا سه بازیکن در تاریخ خود CA، بلکه یک جهان کوچک عملا ساخته شده تا کل شهر. عظمتAppuntamento @ سامرا در راه گفتن که با پریدن از شخصیت طرف، اغلب معرفی شخصیت های جدید و آنها را حتی برای صفحات چند اقدام نهفته است. بسیاری نیز فلش بک به ما در مورد گذشته خود بگویید: بنابراین شما در گذشته حفاری، اغلب غیر منتظره، شخصیت، بیشتر غنی سازی این عروسک @ @ در ضخامت Gibbsville نقل مکان کرد. این یک راه برای ادامه در داستان است که، اگر یک طرف هنوز هم دارای یک داستان به خواننده دنبال یک داستان فوتی و فوری، بخش دیگر قادر به نشان زندگی از استان بین دو جنگ جهانی، یک زندگی است که اوهارا به خوبی می دانستند است. ما کاملا واضح 30S بینش dellAmerica، مقطع است که عمدا توسط اوهارا بسته نشده: اگر داستان جولیان اینگلیسی است یک خاتمه، تمام شخصیت های که در اطراف هنوز هم می گذرد به او باز با داستان های خود، باقی می ماند خود طفره، فتنه و هر چیز دیگری، ترک این بازیکن تیم باز درست در قطعه ممکن بین شخصیت های اصلی مختلف است. روزانه در سامرا @ @ یک کتاب بزرگ، کاملا به طرفداران ادبیات آمریکا توصیه می شود. چهار ستاره کامل، امید به چاپ مجدد که توجه خوانندگان را به ارمغان می آورد همانطور که اخیرا با مالامود و با یاتس خود اتفاق افتاده است.

مشاهده لینک اصلی
F اسکات فیتزجرالد یک بار گفت: \"غنی ها از شما و من متفاوت هستند. @ خوب اگرAppointment در Samarra @ یک تصویر دقیق است، آنها ظاهرا بسیار خسته کننده و خسته کننده هستند. من هیچ نظری ندارم چرا این پروتئین @ Peyton Place @ از چنین شهرت ادبی استرالیایی برخوردار است. شاید زمانی که در سال 1934 منتشر شد، مردم می خواستند کمی هزینه های خود را به هزینه باشگاه کشور اختصاص دهند (و در عمق افسردگی ناشی از بی پروایی غنی ها، این شایستگی بود). این کتاب همچنین دارای ارزش جامعه شناختی است که در آن عصر محو شدن اضطراب اجتماعی و تفکرات کوچک را مدنظر قرار می دهد - شما می توانید وضعیت طبقاتی و وابستگی مذهبی هر شخصیت را درAppointment در سامارا یاد بگیرید. معرفی سمپاتیک به چاپی که من خواندم، او را به عنوان یک سمبل مهم و مهم، اجتماعی پرنور توصیف کرد. (و اگر اینطور است که چگونه متصدیان برجسته آن، او را توصیف می کنند، تصور کنید که او واقعا چه چیزی را دوست دارد.) با این حال، این چیز خیلی صابون است که پس از خواندن آن، دست های شما پاک تر می شوند. شخصیت مرکزی یک جولیان انگلیسی است (آیا WASPier دریافت می شود؟)، پسر امتیاز در یک شهر پنسیلوانیا در اوسط خود است که خود را از بین می برد بیش از یک کریسمس. جولیان یک سوراخ و خرد است. شاید قرار بود برخی از لذت بردن از جولینز خلع سلاح قدرت مارپیچ پایین، اما hes حتی جالب به اندازه کافی برای نفرت. این کتاب نسبت به جنس نسبتا صریح و صادقانه است و ممکن است دوران های خفگی را تحقیر کند، اما اگر شما بخواهید ادبیات واقعی 30 ساله را در خود داشته باشید، هنری میلر فقط در همان زمان به ضرب و شتم غم انگیز خود می اندیشد. پرش این @ انتصاب @

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ملاقات در سامرا


 کتاب زن های عاشق
 کتاب روشنائی ماه اوت
 کتاب جان آگاه
 کتاب آوای وحش
 کتاب لرد جیم
 کتاب حومه